Grădiniţa Aleodor funcţionează în clădirea nou-construită situată pe strada Moldovei Nr.3. Clădirea a fost concepută şi realizată cu scopul de a funcţiona ca şi grădiniţă. Astfel nu s-a făcut nici un compromis în ceea ce priveşte siguranţa, confortul şi condiţiile excelente pe care le oferim copiilor dumneavoastră.

Grădiniţa Aleodor este autorizată de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului din 2010 şi este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale din 2017 îndeplinind toate standardele impuse de acest minister.

RESURSE MATERIALE


Ca să facem o scurtă trecere în revistă a facilităţilor de care dispunem vă vom enumera pe scurt din ce este compusă clădirea:
La parter: Vestiar, Izolator + Cabinet medical împreună cu grupul sanitar aferent. În acest fel la orice manifestare de boală contagioasă a unui copil împiedicăm o posibilă molipsire a copiilor prin faptul că acesta nu mai urcă la sălile de grupă de la etaj, ci se joacă sau se odihneşte în izolator, bineînţeles sub supravegherea unui cadru din grădiniţă.
La demisol: Sala de mese cu oficiul pentru vesela, bucătăria cu depozitul de alimente, grupul sanitar pentru personalul din bucatarie.
De remarcat că bucătăria este aprovizionată din afara clădirii prin liftul pentru alimente în aşa fel încât circuitul de aprovizionare cu alimente este clar delimitat de circuitul de evacuare a resturilor de la bucătărie, precum şi de circuitul de intrare al personalului de la bucătărie.
La etaj: 2 Săli de activitati care au in dotare paturi rabatabile in aşa fel incât să poată fi folosite şi pentru somnul copiilor.

  • Grup sanitar pentru educatoare
  • Birou pentru direcţiune
  • Spălătorul pentru copii dotat cu 5 lavoare
  • Grup sanitar pt copii dotat cu 5 vase de WC

La mansardă va fi dată în folosinţă ulterior, aceasta avînd exact aceeaşi conformaţie ca şi etajul. Nu în ultimul rând curtea cu gazon şi nisipar oferă copiilor un loc plăcut şi sigur de joacă.

PERSONALUL GRĂDINIŢEI

Personalul didactic al grădiniţei este format din educatoare absolvente de liceu pedagogic şi instituţii de învăţământ superior de specialitate.Atât personalul de conducere,cu  grad didactic II cât şi restul educatoarelor participă în mod constant la cursuri de perfecţionare de specialitate.

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic(administrator,îngrijitoare) asigură zilnic desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor grădiniţei.